Khảo sát địa chất công trình là quá trình khoan thăm dò địa chất, làm báo các địa chất địa hình để tiến hành thi công một công trình xây dựng có quy mô lớn. Sau khi thực hiện khoan địa chất người thợ dự án sẽ biết cách thiết kế nền móng công trình phù hợp với khảo sát địa hình xung quanh khu vực. Sau đây là cách tiến hành khoan thăm dò và các quan trắc cần thiết.

Lựa chọn phương pháp khảo sát địa chất công trình

Trước hết cần phải chọn phương pháp khoan thích hợp với điều kiện thi công hiện tại

 • Cấp đá theo độ khoan I: loại đất dính ở trạng thái dẻo, bùn, chảy có hai cách khoan là khoan xoay cho mũi khoan lòng máng, mũi khoan thìa, mũi khoan guồng xoắn đầu phẳng. Hoặc khoan ép sử dụng mũi khoan ống có van và mũi khoan hom.
 • Cấp đất đá II – III: với đất dính ở trạng thái dẻo, dẻo cứng, đất bị lẫn dăm và sạn. Nên dùng khoan xoay mũi khoan guồng xoắn, mũi khoan guồng xoắn đầu phẳng, mũi khoan hạt hợp kim, nòng đôi.
 • Khảo sát địa hình là cấp đất đá I – III: loại đất rời, cát và sởi ở trạng thái xốp rời đến chặt. Nên dùng khoan đập ống mẫu có van. Hoặc khoan xoay với mũi khoan guồng xoắn đầu phẳng, mũi khoan kim nòng đôi.
 • Cấp đất đá III – VII: loại đất hòn to, các địa tầng kẹp đá hòn to. Dùng khoan đập ống mẫu van, mũi khoan phá và khoan xoay bằng mũi khoan hợp kim, mũi khoan bi, mũi khoan kim cương, mũi khoan xoắn đầu khoan phá.
 • Khoan khảo sát địa chất công trình là lớp đất đá III – VII là lớp đất sét cứng các loại đá từ cứng đến mềm. Nên dùng khoan xoay có mũi khoan hợp kim, mũi khoan kim nòng đôi kết hợp với dung dịch sét khoan guồng và đầu khoan phá.
 • Đối với các loại đá từ cứng đến cực kì cứng thuộc cấp đá khoan VIII – XII nên dùng khoan xoay có mũi khoan hợp kim và mũi khoan kim cương.
 • Khoan trên sông biển thì phải dùng phao, bè kết hợp đặt máy khoan.
 • Khoan trên ruộng nước dùng phuy ráp lại để đặt máy khoan.
 • Khoan trên cạn với điều kiện tốt không bị lún ướt thì có thể đặt máy khoan trực tiếp lên mặt đất mà không cần có phương tiện hỗ trợ.

Ghi chép thông tin khảo sát địa hình

Sau khi khoan thăm dò khảo sát địa chất công trình thì người thợ phải theo dõi, ghi chép lại đầy đủ các mẫu đất khoan khảo sát địa hình.

 • Về tình khoan nắm rõ được các loại thiết bị và dụng cụ khoan đã từng sử dụng, tình hình giải quyết các sự cố khoan, độ sâu hố khoan, diễn biến khi sử dụng dung dịch hoặc độ sâu đường ống, diễn biến khi khoan các tầng.
 • Tình hình khảo sát địa hình, địa chất: là sự phân bộ của các tầng đất đá, chủ yếu là độ sâu của tầng đất đá, địa chất công trình, địa hình thủy văn được phát hiện trong khi khoan.
 • Tình hình các mẫu đá, đất, nước thành phần, tính chất và trạng thái của mẫu
 • Xác định độ sâu thí nghiệp tiêu chuẩn, số búa từng đoạn và trị số N tiêu chuẩn.

Chú ý sẽ có nhiều trường hợp khảo sát địa chất công trình phải kết hợp với thực hiện trong quá trình khoan như là thí nghiệp cắt cánh trong tầng đất yếu, thấm trong hố khoan. Công tác khảo sát địa hình, địa chất là vô cùng quan trọng trước khi muốn xây dựng một công trình xây dựng lớn.

ĐỂ LẠI MỘT TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn vào đây