Công trình liệu có đảm bảo khi Nhà thầu và giám sát công trình là mộtTrên thực tế phần lớn hiện nay , những công trình xây dựng (nhất là công trình nhà ở) thì chủ nhà sẽ giao toàn bộ mọi việc trông coi và tiến trình xây dựng cho nhà thầu.

Như vậy, một câu hỏi đặt ra là liệu công trình có đảm bảo chất lượng khi để thầu thiết kế đảm nhiệm luôn vị trí giám sát công trình, chủ đầu tư liệu có bị “bòn rút”. Đây là điều có lẻ mà hầu hết các chủ hộ gia xây dựng nhà ở không máy quan tâm, vì họ luôn thủ sẵn một khoản chi phí phát sinh để đáp ứng cho quá trình xây dựng.

Việc để nhà thầu thiết kế kiên luôn giám sát công trình sẽ có những bất lợi gì?

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP thì Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế một bước hoặc hai bước cử người đủ năng lực để thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng theo chế độ giám sát không thường xuyên hoặc giám sát thường xuyên nếu có thỏa thuận riêng với chủ đầu tư trong hợp đồng.

Điều này có nghĩa nếu nhà thầu thực hiện giám sát thi công công trình thì phải thực hiện giám sát theo đúng hợp đồng chứ không thể thực hiện việc giám sát thường xuyên được. Như vậy, nhà thầu ngoài việc thực hiện giám sát giả lại đảm nhiệm giám sát thi công công trình thì chắc chắn sẽ không thể giải được sự công tâm phụ vụ cho chủ đầu tư.

Khi nhà thầu thiết kế vung tay thiết kế và khi thực hiện công việc giám sát cũng do chính họ đảm nhiệm thì chẳn khác nào tạo điều kiện để họ thỏa thích “rút ruột” công trình. Hẳn những ai là chủ thầu lớn chắc sẽ biết đên vụ thầu thi công đã rút bớt 50% cốt thép khi xây dựng cọc nhồi để đảm bảo nền móng công trình tại mọt dự án ở Hà Nội khi biết mình chính là người giám sát chất lượng công trình. Xét về tính kỹ thuật việc rút bớt cốt thép trong cọc khoan sẽ không bị ảnh hưởng đến chất lượng công trình là vì ban đầu thiết kế họ đã “vung tay” thiết kế quá đà.

Các hoạt động tư vấn và không minh bạch, nếu nhà thầu tư vấn giám sát thi công không độc lập với nhà thầu thiết kế thì rất dễ gây ra các vấn đề tiêu cực trong xây dựng. Hầu hết những công trình thuộc các dự án vay của các nhà tài trợ nước ngoài không đảm bảo chất lượng đều do nhà thầu thiết kế kiêm luôn giám sát thi công xây dựng.

Vì chất lượng cho các công trình, giảm thiểu các vấn đề tiêu cực, Chính phù cần yêu cầu ra soát các Nghị định về đầu thầu, Luật xây dựng, Luật đầu tư công để tạo sự minh bạch trong công tác tư vấn đầu tư xây dựng.

>>> Nếu bạn cần tư vấn về khảo sát địa chất công trình thì hãy liên hệ chúng tôi với những thông tin liên hệ được cập nhật trên website

ĐỂ LẠI MỘT TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn vào đây