Nghiệm thu chất lượng công trình là cần phải làm những gì?Nghiệm thu chất lượng công trình được xem là bước quan trọng trong xây dựng, đối với những công trình có quy mô lớn việc nghiệm thu chất lượng sẽ giúp cho công trình sau khi xây dựng xong sẽ đảm bảo được an toàn hơn, so những hạng mục thường thì sẽ có đơn vị trực thuộc công tác nghiệm thu đến và tiến hành khảo sát. Vậy thường thì dựa vào những điều kiện nào để đơn vị nghiệm thu đánh giá là hạng mục ấy đạt được chất lượng hay không? Công tác kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng gồm các công tác chủ yếu: kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị; tổ chức các bước nghiệm thu…

Các công tác nghiệm thu chất lượng công trình

1. Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, thiết bị

Trước khi tiến hành công tác xây dựng công trình, nhà thầu sẽ xuất trình những kế hoạch trong đó có bản ứ tính vật liệu xây dưng, cấu kiến và thiết bị sẽ phải đưa vào công trình để tiến hành xây lắp cho chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát. Dựa vào đấy, đơn vị nghiệm thu chất lượng tư vấn giám sát kiểm tra sự phù hợp của vật liệu, thiết bị so với điều kiện sách. Hồ sơ chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị cần có:

– Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng vật liệu, thiết bị do nơi sản xuất cấp; các phiếu kiểm tra chất lượng do một tổ chức chuyên môn và phải có có tư cách pháp nhân sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện. Kiểm tra chất lượng mọi vật liệu trước khi đưa vào sử dụng, kiểm tra chủ yếu về chủng loại, quy cách, xuất xứ theo hồ sơ chất lượng đã được chủ đầu tư chấp thuận phê duyệt. Lưu ý, Kết quả kiểm tra cần phải được lập thành biên bản trong từng đợt đưa vật liệu vào công trình, có ký xác nhận của đại diện cả bên B và đại diện bên A.

2. Các bước nghiệm thu công trình xây dựng

Nghiệm thu công trình xây dựng bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Nghiệm thu công việc xây dựng

Nội dung công tác nghiệm thu công việc xây dựng bao gồm công tác khảo sát địa chất, pha vật liệu có đạt chuẩn không cốp pha, cốt thép, bê tông, khối xây, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình, lắp đặt thiết bị và chạy thử không tải. Sẽ tùy vào tình hình thực tế mà tổ chức thực hiện theo quy định.

– Kiểm tra hiện trạng đối tượng nghiệm thu.

– Kiểm tra tất cả các hệ thống đảm bảo an toàn lao động như xây dựng giàn giáo bao ngoài công trình, hệ thống chống đỡ tạm.

– Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, xác định chất lượng và khối lượng của vật liệu, kết cấu, bộ phận công trình, máy móc thiết bị, trong đó công việc kiểm tra là bắt buộc đối với:

  • Kết quả thử nghiệm chất lượng về biện pháp gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng
  • Kết quả thí nghiệm đất (đá) đắp.
  • Kết quả thí nghiệm bê tông, cốt thép, kết cấu thép.
  • Kết quả thí nghiệm liên kết hàn, bu lông cường độ cao của kết cấu thép.
  • Kết quả kiểm tra ứng suất, biến dạng của cốt thép ứng suất trước.
  • Kết quả thử nghiệm kết cấu (nếu có): vì kèo thép, kết cấu chịu lực…
  • Kết quả kiểm tra khối lượng của kết cấu, bộ phận hoặc công trình.

– Đối chiếu và so sánh những kết quả kiểm tra nêu trên với thiết kế được duyệt, quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất.

– Đánh giá kết quả chất lượng đối với từng công việc xây dựng; lập bản vẽ hoàn công việc. Cho phép tiếp tục thực hiện công việc ở những bước tiếp theo khi công việc trước đủ điều kiện nghiệm thu.

– Từ các cơ sở thu thập được hãy lập biên bản nghiệm thu (kèm theo bản vẽ hoàn công) theo mẫu tại Phụ lục số 4A, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

ĐỂ LẠI MỘT TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn vào đây