Nghiệm thu ngoài hiện trường - Khảo sát địa chất công trìnhNghiệm thu công trình trong công tác khảo sát địa chất là sau khi hoàn thành khảo sát địa chất sẽ có một đơn nghiệm thu xác nhận là có hay không có làm khảo sát và chính đơn vị nghiệm thu sẽ là người nắm giữ kế quả phân tích kết quả. Theo nhưng Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng quá trình nghiệm thu được tiến hành như sau:

Giám sát và nghiệm thu công tác khảo sát xây dựng

1. Trách nhiệm giám sát công tác khảo sát xây dựng:

– Nhà thầu hoặc đầu tư xây dựng công trình phải có bộ phận chuyên trách giám sát công tác khảo sát xây dựng, đây là điều không thể thiếu và yêu cầu người giá, sát sẽ phải luôn tục trực tại công trình trong không thời gian làm việc.

– Chủ đầu tư thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng thường xuyên có hệ thống kể từ khi bắt đầu gia đoạn khảo sát đến khi hoàn thành xong công trình. Trường hợp không có thời gian hoặc năng lực đủ thì chủ đầu tư phải thuê tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng.

2. Nội dung tự giám sát công tác khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng:

– Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được chủ đầu tư phê duyệt.

– Ghi chép kết quả theo dõi, kiểm tra vào nhật ký khảo sát xây dựng để sau này có vấn đề xảy ra cũng có tài liệu để đối chiếu.

3. Nội dung giám sát công trình của chủ đầu tư:

– Kiểm tra điều kiện năng lực quản lý xây dựng của các nhà thầu, đối chiếu xây dựng so với hồ sơ đấu thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát, phòng thí nghiệm được nhà thầu đưa vào xây dựng.

– Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, số lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật có đúng tiến trình và những gì đã được phê duyệt. Kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng.

Các lưu ý khi tiến hành nghiệm thu công việc khảo sát địa chất ngoài hiện trường:

– Khi lấy mẫu địa chất để thí nghiệm phải lập biên bản lấy mẫu có đại diện của cả bên A và bên B cùng ký. Biên bản lấy mẫu phải ghi rõ quy cách mẫu, số lượng mẫu, ký hiệu mẫu, thời gian lấy mẫu và cấu kiện lấy mẫu.

– Số lượng mẫu thí nghiệm được lấy phải tuân theo tiêu chuẩn xây dựng đã được quy định. Nếu lấy ít hơn sẽ không đủ căn cứ kết luận chất lượng cấu kiện, ngược lại lấy quá nhiều sẽ gây lãng phí.

– Với các mẫu đưa đi thí nghiệm, phải có biên bản bàn giao mẫu giữa bên A, bên B và đại diện tổ chức thí nghiệm. Bản kết quả thí nghiệm mẫu phải được tiến hành ở những phòng thí nghiệm với các thiết bị thí nghiệm đã được công nhận hợp chuẩn (LAS…). Hồ sơ thí nghiệm phải được lưu trữ theo quy định hiện hành.

ĐỂ LẠI MỘT TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn vào đây