Quy định về giám sát công tác khảo sát xây dựng

Thông thường đối với một công trình xây dựng lớn, các chủ đầu tư đều sẽ thuê người giám sát công trình với mục địch chính là đảm bảo chất lượng công trình và nhiều mục đích cơ bản khác. Tuy nhiên việc chọn đơn vị giám sát công trình không những chỉ dựa vào sự quen biết hay sự tin cậy mà còn phải tuân theo những điều kiện quy định của Nhà nước ban hành. Chủ đầu tư cần phải lên phương án kiểm tra đơn vị giám sát trên từng chi tiết. Vậy cụ thể là cần kiểm tra những điều kiện gì? Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung bài viết lần này.

Nội dung giám sát khảo sát xây dựng của chủ đầu tư

1. Trước tiên, cần kiểm tra điều kiện hiện có của nhà thầu nhận nhiệm vị khảo sát xây dựng bao gồm những điều kiện quan trọng là nhân lực, các trang thiết bị kỷ thuật khảo sát được đưa vào công trình, phòng thí nghiệm được sử dụng có đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước phê duyệt cũng như những thỏa thuận thêm trong hợp đồng.

2. Công tác theo dõi và kiểm tra tiến độ khảo sát xây dựng bao gồm: Xác định các ví cần được khảo sát sao cho hợp lý, khối lượng khảo sát, quy trình các bước thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm, kiểm tra phòng thí nghiệm và hiện trường bên ngoài, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong lao động.

3. Chủ đầu tư và nhà thầu khảo sát xây dựng thống nhất về các biểu mẫu, ghi lại nhật ký vào sổ giám sát khi đã thống nhất giữ chủ đầu tư và nhà thầu, lập biên bản nghiệm thu công tác khảo sát để áp dụng trong quá trình thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng theo quy định tại Khoản 2  – Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa chủ đầu tư với ban quản lý dự án hoặc tư vấn quản lý dự án.

Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

  • Căn cứ thực hiện khảo sát trong xây dựng.

  • Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực cần được khảo sát xây dựng về đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.

  • Khối lượng khảo sát xây dựng.

  • Lập bản kết quả phân tích số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm.

  • Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).

  • Kết luận và kiến nghị.

  • Các phụ lục kèm theo.

Lưu ý tất cả các nội dung báo cáo cần phải được thống nhất và ký kết giữ chủ đầu tư và nhà thầu, một khi ký kế rồi bản kế quả sẽ được giao lại cho các bộ phần thiết kế và thi công, chất lượng cả công trình đều sẽ phụ thuộc vào các bước khảo sát này.

ĐỂ LẠI MỘT TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn vào đây