Mục đích của thí nghiệm: Xác định hình dạng hình học hố khoan, kiểm tra độ nghiêng, sạt lở của hố khoan.

Phương pháp thí nghiệm: Cho một đầu dò gồm các mắt phát và thu sóng siêu âmchạy dọc theo hố khoan, máy thu số liệu sẽ vẽ ra biên dạng của hố khoan.

Qui trình thí nghiệm: Theo qui trình riêng của từng hãng sản xuất thiết bị hoặc theo các tiêu chuẩn riêng do Tư vấn thiết kế quy định

Thứ tự các bước thực hiện như sau:

  1. Lắp đặt hệ đầu dò và tang cuốn trên miệng hố khoan, sao cho đầu dò nằm đúng tâm hố khoan
  2. Đấu nối với bộ thiết bị điều khiển để đọc và hiển thị
  3. Bật máy vào các thông số cần thiết
  4. Chạy test kiểm tra tín hiệu thu
  5. Điều khiển cho tang cuốn thả đầu dò xuống và bắt đầu thu tín hiệu, vẽ biên dạng
  6. Kiểm tra kết quả thu được và đo lại những điểm nghi vấn khuyết tật nếu thấy cần thiết
  7. Chuyển sang cấu kiện thí nghiệm tiếp theo

Báo cáo kết quả thí nghiệm:

Hồ sơ báo cáo thí nghiệm gồm có:

– Kết quả thí nghiệm do máy in ra ngay tại hiện trường

– Các nhận xét và khuyến nghị (Nơi bất thường xảy ra như giảm đường kính, sụp đổ vách hố…)

 

ĐỂ LẠI MỘT TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn vào đây