Thông tư - văn bản liên qua đến khảo sát xây dựng công trìnhKhảo sát địa hình, địa chất là một trong những bước cực kỳ quan trong trong hầu hết mọi công trình và đối với những công trình xây dựng bước khảo sát này trở thành một quy tắc không thể thiếu và điều quan trọng hơn hết là phải tiến hành đúng quy trình, đúng kỹ thuật. Chính vì thế mà trong quy định xây dựng có cả một phần văn bản xoay quanh vấn đề này.

Trong bài viết lần này hãy cùng công ty khoan địa chất chúng tôi tìm hiểu về những thông tư – văn bản liên quan đến khảo sát xây dựng công trình này nhé.

Thông tư – văn bản liên qua đến khảo sát xây dựng công trình

Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa chủ đầu tư với ban quản lý dự án hoặc tư vấn quản lý dự án

Theo điều 2 – Thông tư số 10/2013. Việc phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng (CTXX) giữa chủ đầu tư với ban quản lý dự án được quy định như sau:

1. Đối ối với chủ đầu tư phải có trách nhiệm đề ra phương án quản lý chất lượng xây dựng từ bước khảo sát, thu mẫu vật thí nghiệm, phân tích đến thiết kế công trình và nghiệm thu công trình, đảm bảo trách nhiệm với công trình sau khi hoành thành (bảo hành công trình). Cụ thể như sau:

– Tuyển thầu xây dựng, lựa chọn những nhà thầu hội đủ những yêu cầu về điều kiện cũng như về năng lực để đảm bảo thực hiện các hoạt động xây dựng theo đúng những gì được bàn tình trước đó và hoàn thành đúng với hợp đồng được soạn thảo sẵn.

– Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Điều 13, Điều 18 và Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan tại Thông tư này.

– Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 24 Nghị định 15/2013/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan tại Thông tư này.

– Nghiệm thu công trình trong từng bước xây dựng theo quy định tại Điều 31 Nghị định 15/2013/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan tại Thông tư này.

– Đảo bảo trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng theo quy định tại Chương V Nghị định 15/2013/NĐ-CP.

– Đảm bảo lưu trữ hồ sơ, nhật ký xây dựng công trình theo quy định tại Điều 28 Thông tư 10/2003.
– Mọ sự cố, vấn đề về công trình cần được giải quết theo quy định tại Chương VI Nghị định 15/2013/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan tại Thông tư này;

– Đảm bảo thực hiện đúng và đủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước trong công tác xây dựng và đầu tư công trình.

2. Trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho ban quản lý dự án, chủ đầu tư có phải có trách nhiệm bàn giao hết mọi thông tin về công trình xây dựng, chỉ đạo chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của ban quản lý dự án. Còn về phí ban quản lý chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ và quyền hạn được chủ đầu tư ủy quyền.

3. Trong trường hợp tự thực hiện thiết kế và thi công xây dựng công trình thì chủ đầu tư
sẽ phải thành lập 2 bộ phận quản lý chất lượng độc lập giữ bộ phận thiết kế và thi công xây dựng để quản lý chất lượng công trình theo các quy định.

ĐỂ LẠI MỘT TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn vào đây