Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc tổ chức nghiệm thu công trình

Công tác nghiệm thu công trình là việc làm không thể thiếu đối với mọi cộng công trình xây dựng, đặc biệt là những dự án lớn với quy mô rộng, việc nghiệm thu công trình nhằm nhiều mục địch khác nhau, ngoài việc kiểm tra chất lượng công trình còn kiểm tra xem công bì có bị “rút ruột”, ăn xén bởi các nhà thầu xây dựng hay quản lý công trình hay không. Trên thực tế, chủ đầu tư không những chỉ thuê đơn vị khảo sát địa chất rồi phó mặt hoàn toàn mọi việc cho đơn vi kiểm tra mà chủ đầu tư còn nhiều trách nhiệm trong việc tổ chức nghiệm thu.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu cũng như lên kế hoạch tổ chức nghiệm thu theo dúng những quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng cụ thể như sau:

Trong quá trình thi công trong từng hạn mục, chủ đầu tự phải thường xuyên theo dõi tiến độ công trình, đôn đốc quản lý công trình để họ đôn đốc các đơn vị thi công đảm bảo công trình hoàn thành đạt tiến độ như thời gian dự tình, nhưng nếu chủ đầu tư không thể người giám sát công trình thì việc đôn đốc tiến độ sẽ do chính chủ đầu tư quản lý chứ không do chủ thầu quản lý, chỉ có như thế thì mới đảm bảo được chất lượng công trình cũng như kịp thời xử lý khi có vi phạm khi phát hiện.

Kiểm tra tư cách pháp lý và chính sách nghiệm thu công trình cụ thể:

+ Chủ đầu tư cần phải kiểm tra kỹ thành phần của các bên tham gia nghiệm thu, quan trọng nhất là tính hợp lệ của các thành viên tham gia nghiệm thu. Theo quy định các thành viên tham gia nghiệm thu phải là đại diện hợp pháp.

+ Trong tất cả các biên bản nghiệm thu đều phải ghi rõ tên của tổ chức nhận trách nhiệm nghiệm thu công trình.

+ Những thành viên giao biên bản nghiệm thu đều phải ghi rõ họ tên người chịu trách nhiệm cho từng chuyên mục được khả sát, chức vụ bên dưới chữ ký.

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình là căn cứ pháp lý để chủ đầu tư làm thủ tục bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, quyết toán vốn đầu tư và thực hiện đăng ký tài sản theo quy định của pháp luật.

+ Trong quy định nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng, cần phải thực hiện theo tiến trình như sau: Bước 1 – Nghiệm thu công việc xây dựng; Bước 2 – Nghiệm thu và hoàn thành gia đoạn xây lắp. Yêu cầu bắt buộc các bên tham gia nghiệm thu phải ký biên bản, ghi rõ họ tên, chức vụ, không phải đóng dấu. Do đó, Chủ đầu tư phải tự chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu nếu đã ký duyệt văn bản. Chủ đầu tư và các bên có liên quan cần phải có biện pháp kiểm soát trách nhiệm và kết quả làm việc của các thành viên đã tham gia nghiệm thu.

Lưu ý:

– Trong trường hợp Chủ đầu tư tự giám sát thi công, báo cáo của tổ chức tư vấn giám sát phải thay thế bằng báo cáo của cán bộ giám sát của Chủ đầu tư.

– Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu tổ chức tư vấn thiết kế công trình; nhà sản xuất hoặc cung cấp thiết bị công nghệ lắp đặt vào công trình phải soạn thảo, cung cấp tài liệu, văn bản Hướng dẫn quản lý vận hành sử dụng thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình; Hướng dẫn quản lý, vận hành, sử dụng công trình.

ĐỂ LẠI MỘT TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn vào đây