Tư vấn giám sát công trình xây dựng hoàn thành đúng tiến độTrong tất cả các công trình trình xây dựng nhất là những dự án lớn luôn sẽ có người giám sát công trình nhằm đôn đốc công nhân họ làm việc đề đảm bảo giao công trình đúng thời gian cũng như giảm thiểu chi phí thuê mướn vật dụng là chuyện không thể thiếu. Thế nhưng việc giám sát công trình, quản lý công nhân không phải là việc làm đơn giản. Hãy cùng khoan địa chất tìm hiểu những điều kiện giám sát công trình là như thế nào.

Công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

1. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng.

– Đối với những công trình ngoài diện được Nhà nước miễn khôn cần giấy phép xây dựng nhưng phải có giấy xác nhận của thẩm quyền thì những trường hợp còn lại bắt buộc phải có giấy phép xây dừng.

– Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng thoả thuận;

– Có bản vẻ thiết kế thi công của từng hạng mục công trình đã được phê duyệt;

– Có hợp đồng xây dựng (đối với các dựng án không phải nhà ở)

– Đảm bảo đủ nguồn vốn để xây dựng công trình theo những tiến độ đã được phe duyệt trước.

– Có các giải pháp để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công xây dựng

– Riêng đối với khu đô thị mới tuỳ theo tính chất và quy mô xây dựng mà toàn bộ hoặc từng phần các công trình hạ tầng kỹ thuật thì mới được khởi công xây dựng công trình.

2. Kiểm tra năng lực của nhà thầu chịu trách nhiệm công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

– Kiểm tra về nhân lực và cả thiết bị thi công của nhà thầu để đảm bảo được chất lượng công trình.
– Kiểm tra hệ thống quản lý của nhà thầu thi công công trình.
– Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình.

3. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt của nhà thầu dựng công trình, bao gồm:

– Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất đối với tất cả các thiết bị vật liệu đưa vào xây dựng, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn.

– Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt thì chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt được đưa vào công trình xây dựng.

ĐỂ LẠI MỘT TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn vào đây